מיון בי"ח בלינסון

 
 

מחלקת יולדות, בלינסון

 

"טיפ-טף" המרכז לגיל הרך

 

ספריה, מרכז פרס לשלום

מרכז החוויה האולימפית

 
 

הרצליה מדיקל סנטר

 

טיפול נמרץ ירוק, קפלן

מוזיאון הרצל, ירושלים

 

מכבי שירותי בריאות

 

מכבי שירותי בריאות- מנהלת

 
 

לובי מרכז רפואי סורוקה

בי"ח קפלן בניין הילד

 
 

מכבי גבעת מרדכי, ירושלים

 

פיתוחים, בי"ס לחינוך מיוחד

 

GRDN, משתלה וחנות צמחים

 

מרכז פלאים לגיל הרך- גני תקווה

 

סטודיו FIT לידר

 

לשכת מנכ"ל גני בית יעקב